~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARASEKTOR KONSULT INTEGRITETSPOLICY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


NowhereElse är en del av Parasektor Konsult. Samtliga produkter och tjänster faktureras via Parasektor Konsult. Vi respekterar och tar er personliga integritet och säkerhet på högsta allvar.[?] - Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
[!] - De enda uppgifter vi lagrar är de som ni självmant skickat in till oss, exempelvis via e-post eller via kontakt-formuläret på hemsidan. Vår hemsida använder inte cookies och ingen information samlas per automatik in om er, eller er vistelse här.[?] - Hur länge lagras personuppgifter?
[!] - Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.[?] - För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
[!] - Vi behandlar era uppgifter utav en eller flera av följande anledningar:
   • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt.
   • För att vi ska kunna administrera vårt avtal med dig.
   • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt med kundservice.
   • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
   • För att ta fram statistik över användningen av våra tjänster och produkter.
   • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och produkter.[?] - Vilka personuppgifter lagras?
[!] - De uppgifter vi sparar är namn (eventuellt även namn på ert företag), postadress, telefonnummer och e-postadress, samt eventuella anteckningar kring ert ärende/beställning. Samtliga uppgifter lagras i vår krypterade kunddatabas.[?] - Vad gör vi INTE med personuppgifter som lagrats?
[!] - Vi använder inte era uppgifter till att skicka ut nyhetsbrev eller reklam. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till någon som inte kan anses som part.[i] - Definition av ordet "personuppgifter": Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, beställda tjänster och varor utgör personuppgifter.[i] - Definition av benämningen "Behandling av personuppgifter": Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.Har du frågor angående vår integritetspolicy kan du mejla till konsult@parasektor.se.